Нормативні документи

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про дошкільну освіту"

Закон України "Про загальну середню освіту"

"Конвенція про права осіб з інвалідністю"

Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні"

Закон України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу"

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо прав інвалідів"

Укази Президента України

Указ Президента України № 926/2010 від 30 вересня 2010 р. "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні"

Указ Президента України № 588/2011 від 19 травня 2011 р. "Про заходи щодо розв'язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями"

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 9 серпня 2017 року № 588 "Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах"

Постанова КМУ від 12 липня 2017 року № 545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр"

Постанова КМУ від 23 квітня 2003 р. № 585 "Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з особливими освітніми потребами".

Постанова КМУ від 21 серпня 2013 року № 607 "Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з особливими освітніми потребами".

Постанова КМУ від 20 липня 1996 р. N 767 "Про реалізацію Конвенції ООН про права дитини, Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, Національної програми "Діти України" та підготовку щорічної державної доповіді про становище дітей в Україні"

Постанова КМУ від 22 листопада 2004 р. № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку".

Постанова КМУ від 29 липня 2009 р. №784 "Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки "Безбар'єрна Україна"

Розпорядження КМУ від 25 серпня 2004 р. № 619-р "Про затвердження Концепції соціальної адаптації осіб з розумовою відсталістю"

Постанова КМУ від 15 серпня 2011 р. № 872 "Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах"

Постанова КМУ від 5 липня 2004 р. N 848 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку"

Накази Міністерства

Наказ МОН України від 21.07.2017 № 1081 "Про затвердження Типового навчального плану для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня (початкова школа)"

Наказ МОН України від 31.12.2015 № 1436 "Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі"

Наказ МОН України від 01.10.2010 № 912 "Про затвердження концепції розвитку інклюзивної освіти"

Наказ МОН України від 06.12.2010 р. №1205 "Про затвердження Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти".

Наказ МОН України від 13.05.1993 р. № 135 "Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти"

Наказ МОН України від 20.08.1996 р. № 278 "Про затвердження Положення про шкільну психолого-медико-педагогічну комісію"

Наказ МОН України від 06.02.2015 р. № 104/52 "Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах"

Спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Національна академія педагогічни наук України від 23.01.2014 № 346/50 "Про виконання рішення колегії від 23.01.2014 (протокол №1/2-2) про діяльність психолого-медико-педагогічних консультацій".

Наказ МОН від 28.05.2013 р. № 621 "Про створення експертно-консультативної ради з питань аутизму"

Наказ МОН від 14.06.2013 р. № 768 "Про затвердження плану заходів, щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів"

Наказ МОН від 04.06.2013 р. № 680 "Про організацію діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій"

Наказ МОН від 01.10.2012 р. № 1063 "Про затвердження Плану заходів щодо виконання завдань і заходів Державної цільової програми на період до 2020 року"

Наказ МОН від 16.08.2012 р. № 920 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 вересня 2012 р. за № 1502/21814 "Про затвердження Положення про навчально-реабілітаційний центр"

Наказ МОН від 23.06.2011 р. № 623/61 "Про внесення змін до Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації"

Наказ МОН від 01.06.2005 Р. № 242/329 "Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах"

Наказ МОН від 10.06.2011 р. № 568 "Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженим фізичними можливостями"

Наказ МОН від 09.12.2010 р. № 1224 "Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах"

Наказ Міністерства № 1222 від 21.08.2013 "Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти"

Наказ Міністерства № 996 від 30.08.2011 "Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти"

Листи Міністерства

Лист Міністерства № 1/9-74 від 28.01.2014 "Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів"

Лист Міністерства № 1/9-72 від 28.01.2014 "Про недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань"

Лист Міністерства № 1/9-368 від 24.05.2013 "Про організацію навчально-виховногопроцесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі"

Лист Міністерства №1/9-412 від 13.08.2014 "Про проведення Уроків мужності"

Лист Міністерства №1/9-388 від 01.08.2014 "Про проведення Першого уроку у 2014/2015 н. р."

Лист Міністерства №1/9-372 від 25.07.2014 "Про проведення заходів щодо протидії тероризму"

Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах

Лист від 21.09.2015 №2/2-14-1907-15 "Методичні рекомендації щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів"

Лист МОН України від 10.01.2017 р. № 1/9-2 "Про сучасні підходи до навчально-виховного процесу учнів з сообливими освітніми потребами"

Лист МОН України від 19.09.2017 р. № 1/11-9320 "Про організацію корекційно-розвиткової роботи з дітьми із порушеннями слуху, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах"

Лист МОН України від 08.08.2013 р. № 1/9-539 "Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами"

Лист МОН України від 02.01.2013 р. № 1/9-1 "Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання"

Лист МОН України від 28.09.2012 р. № 1/9-694 "Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням"

Лист МОН України від 25.09.2012 р. № 1/9-675 "Щодо посадових обов'язків асистента вчителя"

Лист МОН України від 26.07.2012 р. № 1/9-529 "Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання"

Лист МОН України від 18.05.2012 р. № 1/9-384 "Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах"

Лист МОН України від 02.04.2012 р. № 1/9-245 "Щодо одержання документа про освіту учнями з особливими потребами загальноосвітніх навчальних закладах"

Лист МОН України від 04.08.2009 р. № 1/9-515 "Організаційно-методичні засади здійснення комплексної реабілітації учнів (вихованців) у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах"

Лист МОН України від 13.07.2010 р. № 1/9-491 "Про організацію роботи з розвитку слухового сприймання та формування вимови у школах (школах-інтернатах) для дітей глухих та зі зниженим слухом"

Лист МОН України від 05.10.2009 р. № 1/9-684 "Про виконання наказу МОН від 11.09.2009 р. № 852 про введення навчального предмету "Українська жестова мова"

Нормативна база до нового 2020/2021 навчального року

Постанова КМУ від 21.02.2018 р. № 87 "Про затвердження Державного стандарту початкової освіти"

Наказ МОН України від 20.04.2018 р. № 408 "Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня"

Наказ МОН України від 21.06.2018 р. № 668 "Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти III ступеня для дітей з особливими освітніми потребами"

Наказ МОН України від 23.03.2018 р. № 283 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи"

Наказ МОН України від 01.02.2018 р. № 90 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1205"

Наказ МОН України від 16.04.2018 р. № 367 "Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти".

Наказ МОН України від 07.06.2017 р. № 804 "Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів"

Наказ МОН України від 28.03.2018 р. № 291 "Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти"

Наказ МОН України від 06.12.2017 р. № 1568 "Про затвердження Типового положення про філію закладу освіти"

Наказ МОН України від 02.05.2018 р. № 440 "Про затвердження Положення про електронний підручник"

Наказ МОН України від 26.06.2017 р. № 709 "Про визнання такими, що втратили чинність, Державні санітарні правила та норми «Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах» ДСанПіН 5.5.6.009-98"

Лист МОН України від 26.06.2018 р. № 1/9-407 "ЛИСТ МОН №1/9-407 26. 06. 2018 РОКУ "ЩОДО НЕДОПУЩЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ АГІТАЦІЇ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ"

Лист МОН України від 02.04.2018 р. № 1/9-190 "Щодо скороченої тривалості уроку для учнів початкової школи"

Лист МОН України від 29.03.2018 р. № 111-01/89 "Щодо медичних довідок для відвідання закладів освіти".

Лист МОН України від 27.03.2018 р. № 1/9-181 "Роз'яснення щодо освітніх програм, що не є типовими"

Лист МОН України від 18.05.2018 р. № 1/9-320 "Роз'яснення щодо окремих питань зарахування до спеціалізованих шкіл (класів) з поглибленим вивченням окремих предметів, гімназій (гімназій-інтернатів), ліцеїв (ліцеїв-інтернатів), колегіумів (колегіум-інтернатів) ​державної та комунальної форми власності"

Лист МОН України від 18.05.2018 р. № 1/9-322 "Роз’яснення щодо порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах в умовах повної або часткової інтеграції різних освітніх галузей, можливість якої передбачена Державним стандартом початкової освіти, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21 лютого 2018 р."

Лист МОН України від 10.08.2018 р. № 1/11-8477 "Про безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти"

Наказ МОН України від 20.08.2018 р. № 923 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо адаптаційного періоду для учнів першого класу у Новій українській школі"

Наказ МОН України від 20.08.2018 р. № 924 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі"

Освітні програми

Освітні програми

Освітні програми