Нормативні документи

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про дошкільну освіту"

Закон України "Про загальну середню освіту"

"Конвенція про права осіб з інвалідністю"

Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні"

Закон України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу"

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо прав інвалідів"

Укази Президента України

Указ Президента України № 926/2010 від 30 вересня 2010 р. "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні"

Указ Президента України № 588/2011 від 19 травня 2011 р. "Про заходи щодо розв'язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями"

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 9 серпня 2017 року № 588 "Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах"

Постанова КМУ від 12 липня 2017 року № 545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр"

Постанова КМУ від 23 квітня 2003 р. № 585 "Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з особливими освітніми потребами".

Постанова КМУ від 21 серпня 2013 року № 607 "Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з особливими освітніми потребами".

Постанова КМУ від 20 липня 1996 р. N 767 "Про реалізацію Конвенції ООН про права дитини, Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, Національної програми "Діти України" та підготовку щорічної державної доповіді про становище дітей в Україні"

Постанова КМУ від 22 листопада 2004 р. № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку".

Постанова КМУ від 29 липня 2009 р. №784 "Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки "Безбар'єрна Україна"

Розпорядження КМУ від 25 серпня 2004 р. № 619-р "Про затвердження Концепції соціальної адаптації осіб з розумовою відсталістю"

Постанова КМУ від 15 серпня 2011 р. № 872 "Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах"

Постанова КМУ від 5 липня 2004 р. N 848 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку"

Накази Міністерства

Наказ МОН України від 21.07.2017 № 1081 "Про затвердження Типового навчального плану для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня (початкова школа)"

Наказ МОН України від 31.12.2015 № 1436 "Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі"

Наказ МОН України від 01.10.2010 № 912 "Про затвердження концепції розвитку інклюзивної освіти"

Наказ МОН України від 06.12.2010 р. №1205 "Про затвердження Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти".

Наказ МОН України від 13.05.1993 р. № 135 "Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти"

Наказ МОН України від 20.08.1996 р. № 278 "Про затвердження Положення про шкільну психолого-медико-педагогічну комісію"

Наказ МОН України від 06.02.2015 р. № 104/52 "Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах"

Спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Національна академія педагогічни наук України від 23.01.2014 № 346/50 "Про виконання рішення колегії від 23.01.2014 (протокол №1/2-2) про діяльність психолого-медико-педагогічних консультацій".

Наказ МОН від 28.05.2013 р. № 621 "Про створення експертно-консультативної ради з питань аутизму"

Наказ МОН від 14.06.2013 р. № 768 "Про затвердження плану заходів, щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів"

Наказ МОН від 04.06.2013 р. № 680 "Про організацію діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій"

Наказ МОН від 01.10.2012 р. № 1063 "Про затвердження Плану заходів щодо виконання завдань і заходів Державної цільової програми на період до 2020 року"

Наказ МОН від 16.08.2012 р. № 920 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 вересня 2012 р. за № 1502/21814 "Про затвердження Положення про навчально-реабілітаційний центр"

Наказ МОН від 23.06.2011 р. № 623/61 "Про внесення змін до Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації"

Наказ МОН від 01.06.2005 Р. № 242/329 "Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах"

Наказ МОН від 10.06.2011 р. № 568 "Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженим фізичними можливостями"

Наказ МОН від 09.12.2010 р. № 1224 "Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах"

Наказ Міністерства № 1222 від 21.08.2013 "Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти"

Наказ Міністерства № 996 від 30.08.2011 "Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти"

Листи Міністерства

Лист Міністерства № 1/9-74 від 28.01.2014 "Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів"

Лист Міністерства № 1/9-72 від 28.01.2014 "Про недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань"

Лист Міністерства № 1/9-368 від 24.05.2013 "Про організацію навчально-виховногопроцесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі"

Лист Міністерства №1/9-412 від 13.08.2014 "Про проведення Уроків мужності"

Лист Міністерства №1/9-388 від 01.08.2014 "Про проведення Першого уроку у 2014/2015 н. р."

Лист Міністерства №1/9-372 від 25.07.2014 "Про проведення заходів щодо протидії тероризму"

Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах

Лист від 21.09.2015 №2/2-14-1907-15 "Методичні рекомендації щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів"

Лист МОН України від 10.01.2017 р. № 1/9-2 "Про сучасні підходи до навчально-виховного процесу учнів з сообливими освітніми потребами"

Лист МОН України від 19.09.2017 р. № 1/11-9320 "Про організацію корекційно-розвиткової роботи з дітьми із порушеннями слуху, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах"

Лист МОН України від 08.08.2013 р. № 1/9-539 "Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами"

Лист МОН України від 02.01.2013 р. № 1/9-1 "Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання"

Лист МОН України від 28.09.2012 р. № 1/9-694 "Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням"

Лист МОН України від 25.09.2012 р. № 1/9-675 "Щодо посадових обов'язків асистента вчителя"

Лист МОН України від 26.07.2012 р. № 1/9-529 "Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання"

Лист МОН України від 18.05.2012 р. № 1/9-384 "Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах"

Лист МОН України від 02.04.2012 р. № 1/9-245 "Щодо одержання документа про освіту учнями з особливими потребами загальноосвітніх навчальних закладах"

Лист МОН України від 04.08.2009 р. № 1/9-515 "Організаційно-методичні засади здійснення комплексної реабілітації учнів (вихованців) у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах"

Лист МОН України від 13.07.2010 р. № 1/9-491 "Про організацію роботи з розвитку слухового сприймання та формування вимови у школах (школах-інтернатах) для дітей глухих та зі зниженим слухом"

Лист МОН України від 05.10.2009 р. № 1/9-684 "Про виконання наказу МОН від 11.09.2009 р. № 852 про введення навчального предмету "Українська жестова мова"

Нормативна база до нового 2019/2020 навчального року

 

№ з/п Назва матеріалів Для перегляду
17 Постанова КМУ від 24.07.2019 №688 "Про внесення змін до Державного стандарту початкової освіти" Завантажити
16 Лист МОН від 23.08.2019 №1-9/531 "Щодо ціннісно орієнтованої тематики проведення Першого уроку та навчання у 2019-2020 н. р." Завантажити
15 Лист МОН від 16.08.2019 №19-523 "Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019-2020 н. р." Завантажити
14 Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу Завантажити
13

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

Завантажити
12 Лист Міністерства освіти і науки України від 02.07.2019 № 1/9-419 "Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти в 2019/2020 навчальному році" (додаток до листа) Завантажити
11 Лист МОНУ від 01.07.2019 № 1/11-5966 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році» Завантажити
10 Лист Міністерства освіти і науки України від 27.06.2019 № 1/9-414 "Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н.р. безпечного середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок" (додаток до листа) Завантажити
9 Лист Міністерства освіти і науки України від 26.06.2019 № 1/9-409 "Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році" Завантажити
8 Лист МОНУ від 10.06.2019 №1/9-365 "Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році" Завантажити
7 Лист МОН від 05.06.2019 року №1/9-354 "Щодо відзначення 140-річчя від дня народження Симона Петлюри" (додаток до листа - "“ФРОНТ-MAN УНР” Методичні рекомендації до відзначення 140-річчя від дня народження Симона Петлюри", підготовлені Українським інститутом національної пам'яті) Завантажити
6 Наказ Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2019 року №755 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо створення, змісту та завантаження е-портфоліо» (Методичні рекомендації) Завантажити
5 Лист Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2019 року № 1/9-269 «Щодо розроблення статуту закладу загальної середньої освіти» Завантажити
4 Наказ Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2019 року №536 "Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти" Завантажити
3 Лист Міністерства освіти і науки України від 05.04.2019 року № 1/9-227 «Щодо прийому дітей до перших класів у 2019 році Завантажити
2 Наказ Державної служби якості освіти України від 01.03.2019 року №01-11/9 "Про затвердження Методики експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації" Завантажити
1 Наказ МОН від 25.06.2018 року №676 "Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти" Завантажити

 

Освітні програми

Освітні програми

Освітні програми