Здобувачам освіти

ПЛАН – ГРАФІК підсумкових контрольних робіт за 2019-2020 навчальний рік

Розклад дистанційних уроків

Посібник «Навчайте з дому»

Посібник «Організації дистанційного навчання в школі» (методичні рекомендації)

система дистанційної підтримки навчання

Розклад телеуроків на 12-15 травня

Відео уроки на каналі Рада.

 https://erudyt.net/wp-content/uploads/2020/03/Snimok-ekrana-2020-03-17-v-21.04.19.png

Нагадуємо, що ви можете одразу перейти на потрібний вам список відтворення – для вашої зручності всі уроки розсортовані за класами:

1 клас – bit.ly/USO1class
2 клас – bit.ly/USO2class
3 клас – bit.ly/USO3class
4 клас – bit.ly/USO4class
5 клас – bit.ly/USO5class
6 клас – bit.ly/USO6class
7 клас – bit.ly/USO7class
8 клас – bit.ly/USO8class
9 клас – bit.ly/USO9class
10 клас – bit.ly/USO10class
11 клас – bit.ly/USO11class

Уся інформація про Всеукраїнську школу онлайн збирається та оновлюється за посиланням: bit.ly/2XT6BlA

 

Положення про дистанційне навчання

 

Англійська мова 2 клас

 

У місті. Дозвілля. Прогулянка

 

"Моє місто"


"Моя улюблена їжа"


"Харчування"

 


"Їжа. Українські страви"


 "Одяг. Предмети одягу"


"Одяг. Предмети одягу" Урок #2


"Одяг". Урок#3

 


 "Одяг". Урок# 4 


"Хобі" 


"Одяг"


"Предмети одягу" Повторення 

 

"Їжа. В кафе"

 

Українська мова 3 клас

 

" Прикметник. Загальне поняття".

" Встановлення зв'язку прикметників з іменниками за допомогою питань".

Підсумкова перевірка. Диктант.

"Дієслово. Загальне поняття".

"Час дієслів. Змінювання дієслів за часами".

Повторення і закріплення вивченого матеріалу про дієслово.

Розпізнавання часових форм дієслів.

Узагальнення знань та вмінь про дієслово

Диктант

Урок розвитку зв'язного мовлення.Написання есе.

Підсумкова перевірка.Переаірка мовних знань та вмінь.

Списування

 

Читання 3 клас

 

Твори сучасної дитячої української літератури

Твори сучасної дитячої зарубіжної літератури

Твори українських письменників класиків

 

Підсумкова перевірка.
Робота з літературним твором

Аудіювання


 

Природрзнавство 3 клас

 

" Гриби- живі організми. Будова грибів. Значення грибів у природі."

"Ланцюги живлення"

" Організм людини"

"Кровоносна система. Значення крові в організмі людини."

" Травна система"

"Дихальна система"

 

Українська мова 5 клас

 

Головні та другорядні члени речення

Головні та другорядні члени речення. Однорідні члени речення

Однорідні члени речення

Відеоуроки плейлист

 

Українська література 5 клас

 

Книга Вголос (Т. Шевченко «За сонцем хмаронька пливе…» )

Кобзар. Тарас Шевченко. За сонцем хмаронька пливе

"Садок вишневий коло хати" Тарас Шевченко

Павло Тичина та його поезія "Не бував ти у наших краях"

Не бував ти у наших краях". П.Тичина

"Гаї шумлять" - Павло Тичина

П. Тичина "Гаї шумлять"

 

Математика 5 клас

 

Додавання і віднімання десяткових дробів

Множення десяткових дробів

Ділення десяткового дробу на  натуральне число

Ділення на десятковий дріб

Відсотки

Знаходження відсотка від числа

Знаходження числа за його відсотком

Середнє арифметичне. Середнє значення величини

 

Природознавство 5 клас


Різноманітність організмів та їх властивості.

Різноманітність організмів. Тварини.

Різноманітність організмів.  Гриби. Бактерії

Умови життя на планеті Земля.Середовище життя.Чинники середовища.Вплив на організм чинників неживої природи.

Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища

Різноманітність середовищ життя і пристосування організмів до життя в кожному з них. Наземно-повітряне середовище.

Водне середовище життя. Пристосування організмів до життя у воді.

Грунтове середовище життя. Пристосування організмів до життя у грунті.

Вплив на організми чинників живої природи.Взаємозвязки між організмами.Співіснування організмів.

Угрупування організмів.Екосистеми.

Рослинний і тваринний світ своєї місцевості

Людина - частина природи. Зв'язок людини з природою

Зміни в природі, що виникають унаслідок природних чинників і діяльності людини.

Екологічні проблеми та їх розв'язання
Практичне заняття. Дослідження екологічних проблем своєї місцевасті.

-ІІ-

-ІІ-

Охорона природи.Червона книга України.
Практична робота №2 Складання Червоної книги своєї місцевасті.

Заповідники заказники,національні парки та їх значення для збереження природи

 

Фізкультура 5 клас

 

Навчальний модуль Волейбол, тести на тему :"Правила гри у волейбол"

 

Інформатика 5 клас

 

Алгоритми. Способи подання. Середовище складання та виконання програм СКРЕТЧ2.

Використання різних образів виконавця і виконавців

 

Історія 5 клас

 

Україна в роки Другої світової війни

Проголошення незалежності України


Головні цілі пізнання минулого

Історія, історики, письменники та поети

Повідомлення з історії родини, презентація родового дерева

Праця і господарство: колись і сьогодні.

Міста й села в минулому й зараз

Наука та освіта.

 

Українська мова 6 клас

 

Числівник як частина мови

Числівник. Дві групи числівників.

Інтерактивні вправи 1

Інтерактивні вправи 2

Тестування: Числівник

Відмінювання числівників.

Відмінювання порядкових числівників

Відмінювання числівників. Найтиповіша помилка.

Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Розряди займенників за значенням.

Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Розряди займенників за значенням.

Особові займенники, їх відмінювання.

Зворотний займенник себе, його відмінювання.
Присвійні займенники, їх відмінювання.


Вказівні й означальні займенники, їх відмінювання. Приставний н у формах вказівних займенників

Урок мовленнєвого розвитку. Есе світоглядного змісту (орієнтовні теми: "Кого можна назвати патріотом рідної землі", "У чому полягає життєвий успіх")

Питальні й відносні займенники, їх відмінювання


Заперечні й неозначені займенники, їх правопис і відмінювання.

Написання займенників із прийметниками  окремо.

Повторення вивченого про займенник. Морфологічний розбір займенника.

Повторення в кінці року. Лексикологія. Фразеологія      

Повторення в кінці року. Словотвір та орфографія

Повторення в кінці року. Морфологія й орфографія.

 

Українська Література 6 клас

 

Аналіз твору «Химера лісового озера, або Митькозавр з Юрківки» 

Інтерактивна гра: "Хто такий Митькозавр?"

"Химера лісового озера" характеристика героїв

ГУМОРИСТИЧНІ  ТВОРИ.
Гумористичне й сатиричне зображення. Жанрова різноманітність гумористичних творів.


Леонід Глібов. Визначний український байкар, поет. Викривальна і навчальна спрямованість байок письменника. Побудова байки. «Щука».
ТЛ: гумор, сатира байка, алегорія, мораль.


Леонід Глібов. «Муха і бджола», «Жаба і Віл».
Викривальна і навчальна спрямованість байок письменника


Степан Руданський. Співомовки С.Руданського – унікальне явище у світовому письменстві.
«Добре торгувалось», «Запорожці у короля».


Павло Глазовий. «Еволюція», «Найважча роль», «Заморські гості», «Похвала», Кухлик» (2-3 на вибір).

Складання власної гуморески.
ТЛ: гумор, сатира байка, алегорія, мораль.


Позакласне читання. Ярослав Стельмах. «Найкращий намет», «Вікентій Прерозумний».

УРОК-ПІДСУМОК. Бесіда про твори, які вивчалися впродовж року й викликали найбільше зацікавлення.

 

Математика 6 клас

 

Множення раціональних чисел

Застосування розподільної властивості множення до перетворення буквених виразів

Зведення подібних доданків

Ділення раціональних чисел

Рівняння

Властивості рівнянь

Розв’язування задач за допомогою рівнянь

Перпендикулярні прямі

Паралельні прямі


Координатна площина

Побудова графіків залежності між величинами

 

Англійська мова 6 клас

 

Подорож Лондоном

Визначні місця Лондона

Київ.Екскурсія по столиці

Історичні місця Києва

Визначні пам'ятки Києва

Київ.Орієнтування в місті

Дорожні знаки та вивіски.Вказуємо напрямок

Шкільна екскурсія до Києва


Київ-столиця України

Шкільне життя.Шкільні предмети

Розклад уроків.Улюблений урок.Урок географії

На уроці англійської мови

Шкільне життя

Англійська мова.6 клас Розвиток граматичних навичок

 

Інформатика 6 клас

 

Вкладені розгалуження

 

Географія 6 клас

 

Аудіоурок *43 Хвилі

Рух води в світовому океані

Рух води в океані. Як виникає цунамі

Рух води в океані. Аудіоурок *44 Течії

Рух води в океані. Течії  Світового океану з космосу

Рух води в океані. Як діють океанські течії

Рух води в океані. Аудіоурок *43 Хвилі

Життя в океанах та морях. Аудіоурок *45 Життя в морях та океанах

Життя в океанах

Океан і людина. Аудіо урок *46 Океан і людина

Океан і людина. На скільки великий океан

Води суходолу. Аудіоурок *47 Води суходолу

Води суходолу. Дивовижні води суходолу

Води суходолу. Річки. Інтерактивні вправи - Річки та озера світу

Робота і характер течії. Аудіоурок *48 Робота річок

Робота і характер течії. Річки, їх будова, живлення, річковий режим, пороги, водоспади

Озера. Аудіоурок *49 Озера

Озера. 10 найбільших озер світу

Озера. 10 найбільших озер України

Озера. Інтерактивні вправи - Найвідоміші озера світу

Озера. Інтерактивні вправи - Озерні улоговини

Болота Аудіоурок *50 Болота

Болота, особливості утворення

Штучні водойми. Аудіоурок *51 Штучні водойми

Льодовики. Аудіоурок *52 Льодовики та підземна мерзлота

Льодовики

5 фактів про льодовики планети

Підземні води. Аудіоурок *53 Підземні води

Підземні води

Підземні води

Кругообіг води в природі

Підземні води. Ісландія – країна термальних джерел та гейзерів

Біосфера. Аудіоурок Біосфера *54

Біосфера. Інтерактивна вправа про поширення живих організмів на суходолі

Грунти. Аудіоурок *55 Грунти

Географія. Грунти

Грунти. Догляд за грунтом

Грунти. Інтерактивна вправа. Який вплив має людина на природу?

Природні комплекси. Аудіоурок  Природні комплекси *56

Природні комплекси

Географічна оболонка. Аудіоурок *57  Географічна оболонка

Природні зони. Аудіоурок *58 Природні зони

Географічні пояси та природні зони

Природні зони. Інтерактивна вправа - Природні зони.

Природні зони. Інтерактивна вправа Знайди пару

Кількість та розміщення населення. Аудіоурок *59 Кількість населення

Раси і народи. Аудіоурок *60 Раси і народи світу

Кількість і розміщення населення на Землі

Держави світу. Аудіоурок *61 Держави світу

Забруднення довкілля. Аудіоурок *62 Вплив людини на природу

Забруднення довкілля. Відео Пластикова пляшка

 

Біологія 6 клас

 

Водорості і вищі спорові рослини

Мохи. Лабораторне дослідження №11

Папороті,хвощі,плауни. Лабораторне дослідження№12

Голонасінні. Лабораторне дослідження №13

Покритонасінні

Поріввняння будови мохів,папоротей та покритонасінних рослин.Практична робота

Екологічні групи рослин Рослинні угруповання . Життеві форми рослин.

-ІІ-

Значення рослин для існування життя на планеті Земля. Значення рослин для людей

Особливості живлення, життєдіяльність грибів грибна клітина,грибниця,плодове тіло.

Розмноження та поширення грибів. Лабораторне дослідження №14

Практична робота №5 Розпізнання їстівних та отруйних грибів своєї місцевості

Групи грибів: симбіотичні - мікрозизоутворюючі шапинкові гриби.

Лишайники

Групи грибів: сапротрофні-цвільові гриби,дріжджі

-ІІ-

Групи грибів: паразитичні гриби.
Значення грибів у природі та житті людини

 

Українська мова 7 клас

 

Правопис прислівників.

Тестування: Правопис прислівників

Морфологічний розбір прийменника. Повторення вивченого. Тестування.

Частини мови 1

Частини мови 2

СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ: як розрізнити?!

СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ: як розрізнити?!

Сполучник як службова частина мови.   Види сполучників за будовою, походженням.

Використання сполучників у простому і складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності.

Тренувальні вправи. Написання сполучників разом та окремо.

Розрізнення сполучників й однозвучних слів.

Синонімічні й антонімічні сполучники. Тренувальні вправи.

Частка як службова частина мови.

Частки формотворчі та словотворчі. Частки, що надають слову або реченню додаткових відтінків (практично).

Правопис часток не і ні з різними частинами мови (узагальнення).

Написання часток -бо, ­но, ­то, ­от, ­таки. Тренувальні вправи.

Вигук як особлива частина мови.

Групи вигуків за значенням.

Дефіс у вигуках.

Кома і знак оклику при вигуках.

Узагальнення й систематизація вивченого про частини мови, правопис і використання їх у мовленні.


Підсумковий урок за рік

Українська література 7 клас

 

А. Малишко. "Чому, сказати, й сам не знаю..."

А.Малишко. "Вчителька"

А.Малишко. "Вчителька"

Розвиток зв’язного мовлення. Написання продовження вивченого твору.

А.Дімаров. « Блакитна дитина»

Андрій Малишко – відомий український поет і його пісні, що стали народними. « Пісня про рушник» - вираз патріотичних почуттів,
найвищих духовних цінностей у них.    

 
А. Малишко. «Чому, сказати, й сам не знаю…». Ідея патріотизму, гуманізму, історичної пам’яті у творі.

 

Англійська мова 7 клас

 

Past Perfect Tense

"Візит до лікаря" 1

"Візит до лікаря" 2

Дозвілля.Фільми.Жанри фільмів

Жанри фільмів.Мій улюблений фільм

Перегляд фільмів у кінотеатрі

Різні види кінофільмів. Зворотні займенники

Враження від перегляду кінофільмів


Зворотні займенники

Відносні займенники

У кіно

 

Алгебра 7 клас

 

Розв'язування задач за допомогою систем рівнянь

Розв'язування задач

Системи лінійних рівнянь

Існування розв'язку

 

Геометрія 7 клас

 

Дотична до кола та її властивості

Задачі на побудову

Побудова трикутника за трьома сторонами

Побудова кута, рівного даному

Побудова бісектриси кута

Поділ відрізка навпіл

Побудова прямої перпендикулярної даній

Базові задачі на побудову

Коло, вписане в трикутник

Коло, описане навколо трикутника

 

Географія 7 клас


Води суходолу. Річки Євразії
Води суходолу Євразії. Озера.
Природні зони Євразії Арктичні пустелі – тропічні пустелі.

Природні зони Євразії
Природні зони Євразії. Зміни природи материка
Населення Євразії
Населеня Євразії Країни Європи та Азії
Інтерактивна вправа Країни та їх столиці
Інтерактивні вправи Політична карта Євразії

Тихий океан
Аудіо урок 54
Клімат та води Тихого океану
Аудіо урок  55
Інтерактивна вправа Берегова лінія та номенклатура Тихого океану
Відео урок Атлантичний океан
Аудіо урок 56
Відео урок Індійський океан
Аудіо  урок 57
Інтерактивна вправа по номенклатурі Індійського океану 
Північно Льодовитий океан             
Аудіо урок 58
Використання природних багатств материків та океанів
Аудіо урок 59
Відео урок Екологічні проблеми
Аудіо урок 60

 

Хімія 7 клас

 

Проблеми чистоти повітря

Подорож кисню по вашому організму

Хімічні властивості кисню.  Поняття про оксиди

Хімічні досліди

Вода, склад її молекули, поширеність у природі, фізичні властивості.

Вода-розчинник. Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини

Обчислення масової частки розчиненої речовини, маси розчиненої речовини, маси і обєму води в розчині. Виготовлення розчину

Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти й основи. Поняття про індикатори. Демонстрація Лаб.досліду №10. Випробовування водних розчинів кислот і лугів Індикаторами.  

Взаємодія води з кислотними оксидами. Поняття про кислоти.

Значення води і водних розчинів у природі і житті людини. Кислотні дощі

Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Очищення води на водоочисних станціях та вдомашніх умовах

 

 

Фізика 7 клас


Механічна робота

Механічна енергія та її види

Потужність

ПОТУЖНІСТЬ. ОДИНИЦЯ ВИМІРЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ

Механічна робота. Потужність. ККД.

 

Біологі 7 клас

 

Форми поведінки тварин. Урок 1

Форми поведінки тварин. Урок 2

Поведінка тварин. Вроджена і набута поведінка

Покриви тіла тварин, їхня різноманітність та функції

Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції тварин

Нервова система тварин

Розвиток тварин

Органи чуття, їхнє значення

Розмноження тварин

 

Інформатика 7 клас

 

Формули

 

Українська мова 8 клас

 

Речення зі звертаннями, вставними і вставленими конструкціями.

Речення зі звертаннями, вставними і вставленими конструкціями.

Поняття про відокремлення. Основні умови відокремлення другорядних членів речення

Відокремлені узгоджені означення.

Неузгоджені означення. Правопис.
Відокремлена прикладки як особлива форма означення


Відокремлення додатків зі словами крім, окрім, за винятком.

Розділові знаки. Кома. Відокремлений додаток.

Відокремлені обставини.
Способи вираження поширених і непоширених відокремлених обставин.


Поширена відокремлена обставина, виражена дієприслівниковим зворотом.

Уточнювальні слова й словосполучення. Способи вираження уточнювальних слів і словосполучень, їх синтаксична роль.

Відокремлені уточнюючі члени речення.

Розділові знаки при відокремлених членах


Речення з відокремленими членами.
Систематизація вивченого. Тренувальні вправи.


Повторення вивченого. Односкладні речення.

Повторення вивченого
Повні й неповні речення.


Повторення вивченого
Речення з однорідними  членами.


Повторення вивченого
Речення із звертаннями.


Повторення вивченого
Речення з вставними і вставленими конструкціями.


Повторення вивченого
Речення з відокремленими членами.


Узагальнення й систематизація вивченого.

Історія України 8 клас

 

Українські землі в другій половині XVIII ст.

Імперський наступ на автономію Гетьманщини. Павло Полуботок.
   
Нова Січ. Ліквідація гетьманства і козацького устрою в Україні.
   
Підкорення Кримського ханства. Колонізація Півдня України. Правобережна Україна.
  
Гайдамаки. Коліївщина. Буковина, Східна Галичина, Закарпаття. Рух опришків.

   
Поділи Речі Посполитої: зміни у становищі Правобережної України та західноукраїнських земель.
  
Освіта і наука. Києво-Могилянська академія. Архітектура. Образотворче мистецтво. Музика.

 

Всесвітня історія 8 клас

 

Міжнародні відносини XVIII ст.   
Англійські колонії в Північній Америці. Війна за незалежність (1775—1783 рр.). Утворення США   
Практичне заняття. Повсякденне життя в країнах Західної Європи у ХVІІІ ст.   
Китай та Японія в XVI—XVIIІ ст.   
Індія  та Персія в XVI—XVIIІ ст.   

 

Географія 8 клас

Зміна кількості населення в Україні
Статево віковий склад населення України та світу

Механічний рух населення
Розміщення населення
Урбанізація
Урбанізація в світі
Мультфільм Урбанізація та гармонія
Мультфільм Поводьтеся обережно
Етнос та нації
Національний склад
Етнічний, мовний та релігійний склад населення світу
Зайнятість населення. Трудові ресурси

 

Хімія 8 клас

 

Хімічні властивості оксидів

Відео досліди. Хімічні властивості оксидів

Відео досліди. Хімічні властивості оксидів

Властивості кислот

Хімічні властивості хлоридної кислоти

Взаємодія купрум оксиду і сульфатної кислоти

Хімічні властивості оксидів

Хімічні властивості оксидів 2

Хімічні властивості оксидів 3

Розв'язування розрахункових задач за ріняннями хімічних реакцій

Розв'язування розрахункових задач за ріняннями хімічних реакцій 2

Хімічні властивості кислот

Досліди, що демонструють хімічні властивості кислот

Хімічні властивості кислот : взаємодія кислот з основами та солями. Реакція обміну. Поширеність кислот у природі та використання кислот. Вплив на довкілля і здоровя людини

Фізичні властивості основ. Луги. Хімічні властивості основ. Реакція нейтралізації. Заходи безпеки під час роботи з лугами. Поширення та застосування основ

-ІІ-

Хімічні властивості амфотерних гідроксидів та оксидів (Алюмінію,Цинку): взаємодія з кислотами, лугами (в розчині, при сплавлянні)

-ІІ-

Фізичні та хімічні властивості солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями.
Лаб.дослід №4,5,6

Генетичні звязки між основними класами неорганічних сполук

 

 

Фізика 8 клас


Лабораторна робота №3. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра та вольтметра

Лабораторна робота №4. Дослідження електричного кола з послідовним з'єднанням провідників


Лабораторна робота №5. Дослідження електричного кола з паралельним з'єднанням


Робота і потужність електричного кола

Закон Джоуля-Ленца

Електричний струм у металах

Електричний струм у рідинах

Електричний струм у газах

 

Біологія 8 клас

Сенсорні системи смаку, нюху

Пам’ять

Гомеостаз

Вища нервова діяльність

Сон

Принципи регуляції. Ендокринна система


Інстинкт, мова, мислення

Сенсорні системи дотику, болю та температури

Рівновага, рух. Рецептори внутрішніх органів

 

Інформатика 8 клас


Поняття та різновиди мультимедіа

Захоплення відео. Створення відеофрагментів

 

Українська мова 9 клас

 

Складне синтаксичне ціле (ССЦ)

Аудіодиктант

"Складні синтаксичні конструкції"

Мікротема й абзац

Тренувальний диктант

Звуки мови і знаки письма.
Вимова голосних і приголосних звуків у словах.


Узагальнення і систематизація вивченого в 5 – 9 класах.
Типи орфограм. Уживання м'якого знака й апострофа.


Узагальнення і систематизація вивченого в 5 – 9 класах.
Слово і його лексичне значення.

Узагальнення і систематизація вивченого в 5 – 9 класах.
Правопис відмінкових закінчень іменників.


Правопис числівників.
Правопис займенників.


Узагальнення і систематизація вивченого в 5 – 9 класах.
Дієслово і його особливі форми (дієприкметники і дієприслівники).


Узагальнення і систематизація вивченого в 5 – 9 класах.
Правопис прислівників.


Узагальнення і систематизація вивченого в 5 – 9 класах.
Правопис складних слів.


Узагальнення і систематизація вивченого в 5 – 9 класах.
Правопис службових частин мови.


Підсумковий урок за ІІ семестр
Синтаксис. Пунктуація.
Словосполучення. Речення і його граматична основа.

 

Алгебра 9 клас


Геометрична прогресія

Сума перших членів геометричної прогресії

Сума нескінченної геометричної прогресії

Основні правила комбінаторики


Елементи комбінаторики (перестановки. розміщення. комбінації)

Ймовірність випадкової події

Вступ до математичної статистики


Відсоткові розрахунки

 

Геометрія 9 клас

 

Переміщення

Центральна симетрія

Осьова симетрія

Поворот

Паралельне перенесення

Подібність фігур

Гомотетія

 

Історія України 9 клас

 

Наростання політичної напруженості. Події російської революції 1905–1907 рр. в Україні.    
Аграрна реформа російського уряду  та її вплив на Україну. Посилення тиску з боку російської імперської влади на український рух. Прояви ксенофобії та шовінізму. «Справа Бейліса».
   
Практичне заняття Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини
   
Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель на початку XX  ст.   
Суспільно-політичне життя на західноукраїнських
ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ в середині ХІХ – на початку ХХ землях на початку XX  ст.   

Всесвітня історія 9 клас

 

Економічне піднесення США. Антитрестівське законодавство. Експансіонізм. Режим сегрегації в південних штатах. «Справедливий курс» Теодора Рузвельта. «Нова демократія» Томаса Вудро Вільсона.
«Великі реформи» в Росії. Зовнішня і колоніальна політика Російської імперії. Революція 1905–1907 рр. Столипінські реформи.
Австро-Угорщина – дуалістична монархія.
Утворення нових незалежних держав на Балканах.

«Доба Мейдзі» в Японській імперії. Початок японської територіальної експансії.
Колоніальна експансія провідних
держав світу в Китаї. Сунь Ятсен. Сіньхайська революція.
   
Спроби модернізації Османської імперії.
Британське володарювання в Індії.
Міжнародні відносини наприкінці ХІХ ст.
РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ І ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)

 

Правознавство 9 клас


Злочин. Кримінальний проступок.

Адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх.

Особливості адміністративної та кримінальної відповідальності неповнолітніх.

Професія "юрист". Юристи в нашому житті.

Поліцеські (патрульні, дільничні офіцери поліції).

Ігровий суд

Зустріч з юристами чи правозахисниками

 

Українська Література 9 клас

 

“Катерина” Шевченко аналіз твору

“Наймичка” Шевченко аналіз твору

Тест “Катерина”

Тест “Наймичка”

Т. Шевченко. Онлайн-курс з підготовки до ЗНО

Т.Шевченко "У нашім раї на землі..."

Тараc Шевченко відео

Лірика Т. Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення із заслання

Географія заслання Тараса Шевченка

Вірш "Доля"

Тарас Шевченко — У нашім раї на землі...

П. Куліш – відомий письменник, перший український професійний літературний критик, перекладач.

«Чорна рада» – перший україномовний історичний роман- хроніка.
ТЛ: роман, роман-хроніка, історичний роман.


«Чорна рада» – перший україномовний історичний роман- хроніка.
Історична основа й авторська уява, романтичність стилю. Динамічний інтригуючий сюжет.
ТЛ: роман, роман-хроніка, історичний роман.


«Чорна рада». Непросте життя та романтичні пригоди головних героїв. Загальнолюдські риси ініціативності, працьовитості, лицарства, благородства, вірності почуттю та обов’язку. Символи роману.

Порівняльна характеристика образів Якима Сомка та Іванця Брюховецького. Фольклорно-етнографічний матеріал у творі.


Урок мовленнєвого розвитку №4. Написання листа герою твору «Чорна рада»

Марко Вовчок. Життя і творча діяльність. Марко Вовчок як перекладач (Ж. Верна, Г. К. Андерсена, А. Е. Брема).
«Народні оповідання»; продовження теми народного життя в повісті «Інститутка».
ТЛ: реалізм.


Марко Вовчок «Інститутка». Антилюдяна суть кріпосництва та солдатчини. Образи персонажів – людей із народу та панночки. Авторська позиція у творі.

Урок позакласного читання №4.. Марко Вовчок. Оповідання

Контрольна робота №6. Письмовий твір за творчістю П.Куліша

Підсумковий урок за ІІ семестр

 

Англійська мова 9 клас


Екологічні проблеми

 

Історія України 9 клас

 

Культура України в др. пол. ХІХ-поч. ХХ ст.

Українські землі у складі Російської імперії в 1900-1914 рр.

Українські землі у складі Австро-Угорщини в 1900-1914 рр.

 

Хімія 9 клас

Урок у 9 класі Поняття про спирти

Оксигеновмісні сполуки. Капронові кислоти

Вищі карбонові кислоти. Мила

Етанова (оцтова) кислота, її молекулярна, структурна формула, фізичні властивості

Хімічні властивості етанової кислоти: електролітична дисоціація, дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами, основами, солями, галогенами. Застосування етанової кислоти

-ІІ- 1

-ІІ- 2

-ІІ- 3

Практична робота "Властивості етанової (оцтової) кислоти"

Мило, його склад, мийна дія

Оксигеновмісні органічні речовини. Поняття про жири. Склад жирів, фізичні властивості. Природні й гідрогенізовані жири. Біологічна роль жирів

-ІІ-

Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза. Глюкоза, Сахароза. Молекулярні формули, фізичні властивості. Поширення і утворення глюкози, сахарози у природі. Якісна реакція на глюкозу. Лаб.дослід №12 "Взаємодія глюкози з купрум (ІІ) гідроксидом"

 -ІІ-

Крохмаль, целюлоза. Молекулярні формули, фізичні властивості, поширення і утворення в природі. Якісна реакція на крохмаль. Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль.
Лаб.дослід №13,14 "Відношення крохмалю до води (розчинність, утворення клейстеру)", "Взаємодія крохмалю з йодом"

Практична робота №5. "Виявлення органічних сполук у харчових продуктах"

До практичної роботи досліди виявлення глюкози в продуктах харчування 

Виявлення крохмалю у продуктах харчування

Білки як біолгічні полімери. Денатурація білків. Біологічна роль амінокислот та білків

-ІІ-

 

Фізика 9 клас

 

"Рух тiла під дією сили тяжіння"
"Розв"язування задач"
"Розв"язування задач"
"Рух тiла під дією Кількох сил"
"Розв"язування задач"
"Розв"язування задач"
"Розв"язування задач. Підготовка до контрольної роботи"
"Розв"язування задач. Підготовка до контрольної роботи"
"Взаємодія тіл. Імпульс.Закон збереження Імпульсу"
"Розв"язування задач"
"Реактинiй рух. Фізичні основи ракетноЇ техніки. Досягнення космонавтики"
"Розв"язування задач"
"Застосування законів збереження iнергії та імпульсу в механічних явищах"
"Розв"язування задач"
"Лабораторна робота. Вiвчення закону збереження механічної енергії"
"Фундаментальні взаимодії в природі. Межі застосування фізичних законів и теорій"
"Розв"язування задач"
"Контрольна работа. Рух и взаємодія. Закони збереження"
"Еволюція фізичної картини світу"
"Фізика та екологія"
"Альтеративни джерела энергии"
"Сучасні проблеми экології"

 

Географія 9 клас

 

Харчова промисловість в світі та Україні. Виробництво продуктів харчування у світі

Транспорт, його роль у національній економіці та формуванні світового господарства. Види транспорту, їхні переваги й недоліки.
Транспорт світу. Роль транспорту в розвитку господарства країни та в міжнародних перевезеннях

Транспорт світу

Транспорт світу Інтерактивна вправа Транспорт

Транспорт світу. Інтерактивна вправа. Транспорт світу

Види транспорту (презентація)

Залізничний транспорт, його роль у перевезенні вантажів

Транспорт України. Автомобільний транспорт

Транспорт України. Значення транзитних перевезень

Транспорт України. Коли запрацює річковий транспорт в Україні

Транспорт України. Інтерактивна вправа Транспортна система України

Транспорт України. Інтерактивна вправа Транспорт України

Транспорт України. Інтерактивна вправа Транспорт України та світу

Торгівля як вид послуг. Торгівля.

Світова торгівля

Торгівля в Україні

Торгівля. Зона вільної торгівлі.

Торгівля. Як влаштований Європейський союз

Торгівля. СОТ як джерело інформації. Як захищати свої інтереси в рамках СОТ

Туризм в Україні

Туризм. Відео Топ 5 місць відпочинку України

Внутрішній туризм України

Туризм. Інтерактивна вправа - Мальовнича Україна

Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров’я.

Освіта

Фінансові послуги

Аутсорсинг, його переваги й недоліки. Аутсорсинг. ІТ послуги.

Глобальні проблеми

Демограафічні проблеми

Глобальні проблеми людства

Продовольча проблема

Екологічні проблеми

Екологічні проблеми

Екологічні проблеми. Соціальний ролик про сортування сміття

Екологічні проблеми. Як сортувати сміття

Екологічні проблеми України

Сміття в Україні. Цифри і факти

Екологічні проблеми. 2% території України – сміття

Переробка сміття в Німеччині

Географія. Мусор – золото (Швеция)

Взаємозв’язок глобальних проблем. Сталий розвиток – стратегія людства на ХХІ століття. Україна на шляху до сталого розвитку.

 

Біологія 9 клас

 

Екологія  як наука. Середовище існування

Популяція і її властивості. Біотичні адаптивний ритми

Поняття про екологічну систему

Еволюційні  теорії Ламарка і  Дарвіна

Екосистема. Різноманітність екосистем

Еволюційні фактори. Механізми первинних еволюційних змін

Еволюція людини. Етапи еволюції людини


Біосфера як цілісна система

Популяції, їхні основні характеристики

Світоглядні та наукові погляди на походження та розвиток життя.

Розвиток еволюційних поглядів. Теорія Ч. Дарвіна. Докази еволюції

Захист і збереження біосфери, основні заходи щодо охорони


Стабільність екосистем та причини її порушення

Біотичні, абіотичні та антропічні (антропогенні, техногенні) фактори

Механізми видоутворення

 

 

Фізкультура 9 клас

 

Навчальний модуль Волейбол

 

Інформатика 9 клас

 

Операції з наборами об’єктів

Тематична робота №7

 

Українська мова 10 клас


Іменник як частина мови

Іменник, лексичні та граматичні категорії іменника.

Прикметник як частина мови

Займенник як частина мови.Правопис займенників.

Займенник

Прикметник як частина мови.Лексико-граматичні розряди прикметників

Ступені порівняння якісних прикметників,творення їх.Зміни приголосних при творенні ступенів порівняння прикметників

Повні й короткі форми прикметників.Творення відносних і присвійних прикметників


Відмінювання і правопис прикметників

Своєрідність займенника як частини мови.Розряди займенників за значенням.Групи займенників.
Відмінювання займенників.Явище прономіналізації.Правопис займенників


Числівник як частина мови.Розряди числівників за значенням.Групи числівників за будовою.

Відмінювання числівників один,два,три,чотири,ВІд п'яти до двадцяти,тридцять,кільканадцять

Відмінювання дробових,збірних,порядкових числівників. Синтаксичні функції числівників.Написання числівників і відчислівникових слів

Дієслово як частина мови.Форми дієслова.Поділ дієслів на дієвідміни

Види дієслів.Час.Способи дієслів.Перехідні і неперехідні дієслова.Стан дієслова


Дієприкметник як особлива форма дієслова.Активні і пасивні дієприкметники
Творення і правопис дієприкметників. Безособові форми на -но,-то


Дієприслівник.Дієприслівники доконаного і недоконаного виду

Дієприслівниковий зворот.Творення і вживання дієприслівників

Прислівник як частина мови.Морфологічні типи прислівників

Правопис прислівників.Написання не з прислівниками

Прийменник як службова частина мови,його особливості

Сполучники сурядності та підрядності.Правопис сполучників

Частка,функції часток.групи за значенням.Правопис часток


Вигук як частина мови.Звуконаслідувальні слова

 

Українська література 10 клас

 

Буктрейлер до новели "МОМЕНТ" В.Винниченка

"Момент" Фільм-екранізація В. Винниченко, реж. Тесленко О.

Обличчя української історії. Леся Українка

Леся Українка:«Без надії сподіваюсь!»

Леся Українка "Contra Spem Spero" (Без надії сподіваюсь)

Тест. Леся Українка

Поетична творчість Л.Українки

Л.Українка "Лісова пісня".Зміст.Характеристика образів.

Буктрейлер

Фільм

Драматичний етюд О.Олеся "По дорозі в Казку"

Експресивне висловлення патріотичних почуттів у поезії "О слово рідне!Орле скутий!"

Поетична спадщина О.Олеся."Чари ночі"-перлина інтимної лірики

О.Олесь.Коротко про життя і творчість,світоглядні переконання

Мотив самотності людини."Інфанта"

Єдність краси природи і мистецтва в поезії "Блакитна Панна"

М.Вороний-ідеолог модернізації української літератури

Симбіоз високої духовності і буденного прагматизму.Кохання Мавки і Лукаша

УМР4.Порівняння образів Мавки й Килини

Мати Лукаша й Килина-антиподи головній героїні Мавці

Символічність образів Мавки і дядька Лева

Драма-феєрія Л.Українки "Лісова пісня"

Л.Українка"Мріє,не зрадь","Стояла я і слухала весну"

Призначення поета і поезії.Вірш "Слово,чому ти не твердая криця..."

Збірка поезій"На крилах пісень"Вірш "Contra spem spero"

Леся Українка.Життєвий і творчий шлях

 

Зарубіжна література 10 клас

 

Модернізм як літературно-мистецький напрям кінця 19 - початку 20 століття. Течії модернізму.

Шарль Бодлер "Квіти зла" ("Альбатрос",  "Відповідності" , "Вечорова гармонія")

БУКТРЕЙЛЕР: Шарль БОДЛЕР «КВІТИ ЗЛА»

Теоретичні засади й художні відкриття поезії французького символізму. Поль Верлен "Поетичне мистецтво".

Артюр   Рембо. Поєднання рис імпресіонізму та символізму в сонеті " Голосівки". Образ ліричного героя у вірші  "Моя циганерія.

Моріс Метерлінк як теоретик і практик  "нової драми". Драма-фейєрія "Синій птах"

Моріс Метерлінк. Особливості розвитку сюжету, роль фантастики, символіка образів у Драма-фейєрії "Синій птах".

Йоанна Ягелло - польська письменниця, автор творів для дітей. "Кава з кардамоном"

Буктрейлер на книгу Йоанни Ягелло Кава з кардамоном

 

 

Історія України 10 клас.


Україна у Другій світові війні.


Культурне й релігійне життя на західноукраїнських теренах в умовах іноземного панування.
   
Українське питання в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Радянсько-німецькі договори 1939 р.


Початок Другої світової війни. Українці в польській армії.


Розкол ОУН. Андрій Мельник. Степан Бандера.

   
Окупація Червоною армією Галичини, Волині, Північної Буковини, Хотинщини та Південної Бессарабії. Радянізація нових територій.


Масові політичні репресії 1939–1940 рр.


Бойові дії в 1941–1942 рр. Відступ Червоної армії. Мобілізаційні заходи. Тактика “випаленої землі”.


Опір окупантам. Український визвольний рух.   


Окупація України військами Німеччини та її союзниками. Новий порядок.
Остарбайтери. Військовополонені. Концтабори


Масове знищення мирного населення. Голокост.


Трагедія Бабиного Яру. Праведники народів світу в Україні.


Радянський партизанський рух. Сидір Ковпак.
   
Бойові дії 1942–1943 рр. Бої на Лівобережжі влітку–восени 1943 р. Чорносвитники. Битва за Дніпро.   


Вигнання німецьких військ та їхніх союзників з Правобережної та Південної України. Депортація кримських татар та інших народів Криму.   

Завершення бойових дій на території України.
 
Українці у військових формуваннях держав Об’єднаних Націй. Внесок українського народу в перемогу над нацизмом.   


Українське питання на Ялтинській і Потсдамській конференціях.   

Культура в роки війни. Освіта і наука. Література. Образотворче мистецтво. Музика та кіно

 

Всесвітня історія 10 клас

 

Основні аспекти Близькосхідної проблеми режимів.
Латинська Америка.   


Практичне заняття.  Азія та Латинська Америка: протиборство демократичних сил і диктаторських режимів.


Причини, характер, періодизація Другої світової війни.


Утворення антигітлерівської коаліції, її значення.


Особливості окупаційного режиму і руху Опору.


Людина під час війни. Голокост. Праведники народів світу.
   
Практичне заняття. Примусова праця у Третьому Райху. Трагедія ув’язнених у німецьких концтаборах та їх доля.


Капітуляція Німеччини та її союзників. Нюрнберзький і Токійський процеси над воєнними злочинцями.   


Політичні, економічні та соціальні наслідки Другої світової війни.
   
ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРА В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД

 

Інформатика 10 клас

 

Моделювання в електронних таблицях і в мові програмування

Реалізація фізичної моделі

 

Англійська мова 10 клас

 

Art Vocabulary Lesson

UK Museums and Galleries

How to Describe a Picture in English - Spoken English Lesson

Vincent van Gogh

Listening English Great Art Level 3

 

Географія 10 клас

 

Вступ до соціально-економічної географії світу
Австралія. Загальна характеристика,
Океанія: Мікронезія, Меланезія, Полінезія,
Загальна характеристика Америки
Америка. Населення
Країни Америки. США
Країни Америки. Канада
Країни Америки. Бразилія
Загальна характеристика Африки
Країни Африки. Єгипет
Країни Африки. ПАР
Україна в міжнародному просторі,
Україна в геополітичному вимірі

 

Хімія 10 клас

 

Насичені аміни й ароматичні аміни: склад і булова молекул, назви найпростіших за складом сполук. Будова аміногрупи. Аміни як органічні основи. Хімічні властивості амінів. Одержання та застосування амінів

-ІІ-

Амінокислоти: склад, будова молекул, загальні і структурні формули, характеристичні групи, систематична номенклатура.Хімічні властивості аміноетанової кислоти. Пептидна група. Пептиди

Білки як високомолекулярні сполуки. Хімічні властивості білків. Лаб дослід №3, №4

-ІІ-

-ІІ-

 

Синтетичні високомолекулярні речовини. Полімери. Реакції полімеризації і поліконденсації. Пластмаси. Найпоширеніші полімери та сфери їхнього використання

 

Каучуки і гума

-ІІ-


Синтетичні волокна: фізичні властивості і застосування

 

Фізика 10 клас

Електричне поле.
Напруженість електричного поля.
Розв'язування задач.
Робота з переміщення заряду. Потенціал.
Електроємність. Конденсатори.
Розв'язування задач.

Біологія 10 клас

Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів 

Мутації та їхні властивості. Поняття про спонтанні мутації

Закономірності мінливості людей

Ріст і розвиток клітин та фактори, які на нього впливають

Сучасні завдання медичної генетики

Трансплантація тканин та органів у людини. Правила біологічної етики


Генетичний моніторинг в людських спільнотах

Позахромосомна (цитоплазматична) спадковість у людини


Біологічні антимутаційні механізми. Захист геному людини


Старіння та смерть клітин. Причини порушення клітинного циклу

Поняття про онкогенні фактори та онкологічні захворювання

 

Англійська мова 10-11 клас Підготовка до ЗНО

 

Онлайн-курс «Ізі ЗНО. Англійська мова»

Курс “Готуємось до ЗНО з англійської разом з могилянцями“

 

 

Українська мова 11 клас

 

Написання іншомовних слів.

Повторення вивченого про частини мови. Відеоурок. Тестування.

Уживання слів у переносному значенні, синонімів, антонімів, омонімів у текстах різних стилів

Поняття стилю мовлення: позамовні ознаки й мовні

Терміни і професіоналізми. Філілогічні, лінгвістичні, літературознавчі терміни

Фразеологізми. Синтаксична роль фразеологізмів

Фразеологія художнього мовлення, наукова, публіцистична, офіційно-ділова

Словотвір . Способи творення.
 Творення присвійних прикметників. Творення прикметникових форм від різних географічних назв


Основні способи творення дієслів, прислівників. Складні, складноскорочені слова, способи їх творення та написання


Рід і число іменників, їх стилістичні властивості

Відмінювання іменників


Ступені порівняння прикметників


Відмінювання прикметників

Розряди числівників за значенням, їх характеристика

Паралельне використання відмінкових форм числа

Відмінювання займенників. Явище прономіналізації. Правопис займенників

Види, часи, способи дієслів. Перехідні й неперехідні дієслова

Особові, родові, числові форми дієслів, їх творення. Стан дієслів

Творення і правопис дієприкметників. Дієприкметниковий зворот

Творення і правопис дієприслівників. Дієприслівниковий зворот

Морфологічні типи прислівників. Ступені порівняння означальних прислівників. Правопис прислівників і прислівникових сполучень. Мовленнєві помилки в уживанні прислівників і шляхи їх подолання


Правопис складних прийменників і сполучників. Перехід повнозначних слів у прийменники та сполучники. Правопис заперечних часток


Епістолярний стиль. Побудова епістолярного тектсу

Повторення вивченого про просте речення. Однорідні члени речення.

Односкладні речення

Складне речення. Типи складних речень.

Розрізнення типів складних речень

 

Українська література 11 клас

 

Іван Драч - невтомний шукач нового змісту і нової форми в поезії. Переосмислення жанру балади. «Балада про соняшник» – поетичний роздум про суть мистецтва, процес творчості. Символічність образу соняшника, сонця

Микола Вінграновський — поет, прозаїк, кіномитець. «У синьому небі я висіяв ліс». Інтимна лірика зб. «Цю жінку я люблю». Глибокі любовні переживання ліричного героя, передані образною символікою, символічною кольористикою (синім кольором)

Григір Тютюнник. Життєвий і творчий шлях письменника. «Три зозулі з поклоном». «Вічна» тема «любовного трикутника» в новітній інтерпретації


Григір Тютюнник. «Три зозулі з поклоном». Образ любові як втілення високої християнської цінності. Роль художньої деталі в розкритті характеру, ідеї


Ліна Костенко. Творчий шлях. «Страшні слова, коли вони мовчать», «Хай буде легко. Дотиком пера…» – ліричні роздуми про значення слова в житті людини, суть мистецтва, його роль у суспільстві

Ліна Костенко. «Недумано, негадано…» – інтимна лірика як спонука до роздумів про суть кохання. «По сей день Посейдон посідає свій трон…»: мотив єднання людини зі світом рукотворної краси (мистецтво) і природою. Зв’язок із античною міфологією

Історико-фольклорна основа  історичного роману у віршах «Маруся Чурай» Ліни Костенко

Роман у віршах «Маруся Чурай». Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання

Ліна Костенко. «Маруся Чурай». Центральні проблеми: митець і суспільство, індивідуальна свобода людини


Ліна Костенко. «Маруся Чурай». Урок мовленнєвого розвитку №4. План-характеристика Марусі Чурай


Василь Стус. Загальний огляд творчості. Поезія Стуса – зразок «стоїчної» поезії у світовій ліриці («Крізь сотні сумнівів я йду до тебе…»). Стан активної позиції ліричного героя.

Василь Стус. «Господи, гніву пречистого…». Екзистенційна (буттєва) проблема вибору, віра в себе, надія на здолання всіх перешкод. Упевненість у власному виборі. Приклад великої мужності й сили духу

Історико-культурна ситуація наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття.

Оксана Забужко. «Рядок з автобіографії», «Читаючи історію»

Юрій Андрухович.

Юрій Андрухович , «Астролог», «Пісня мандрівного спудея»

Галина Пагутяк.

Галина Пагутяк. «Потрапити в сад»


В.Діброва . «Андріївський узвіз»

 

Математика 11 клас

 

"Для всіх хто хоче знати математику"

 

Зарубіжна література 11 клас

 

Ернест Міллер Хемінгуей (Гемінгвей). Віхи життя і творчості митця.

 

Реалістичний, міфологічний і філософський плани повісті "Старий і море"

Робота з текстом


Габріель Гарсіа Маркес "Стариган із крилами" Експрес урок.


Габріель Гарсіа Маркес. Біографія.


Література постмодернізму. "Театр абсурду"


Милорад Павич. Експрес урок.


Милорад Павич "Скляний равлик"  скорочено.


Маркус Френк Зузак "Крадійка книжок". Експрес урок.


Фільм "Крадійка книжок"

 

 

Історія України 10 клас.

 

Державотворчі процеси в перші роки незалежності

Україна в 1994—1999 рр.

Політичні процеси в Україні в 1999—2005 рр. «Помаранчева революція»

Економічний розвиток України в 1992—2005 рр.

Зовнішня політика та міжнародні зв'язки України у 1992—2010 рр.


Суспільно-політичне та економічне життя України у 2005—2010 рр.

Загострення дискусії навколо геополітичного вибору України


Україна у 2010—2014 рр. Революція Гідності

Окупація та анексія Росією  Криму.


Збройна агресія Росії на Сході України.


Угода про асоціацію між Україною та ЄС. 


Релігійне життя. Створення Православної церкви. Надання Томосу.
   
Українці у світі. Зв’язки з українською діаспорою.

 

Всесвітня історія 10 клас.

 

Динаміка Холодної війни. Протистояння НАТО і ОВД.


Період “розрядки” в міжнародній політиці. Гельсінська конференція 1975 р.

Від біполярного до багатополярного світу.
Проблема міжнародного тероризму.

   
Агресія Росії проти України в 2014 р. Російсько-українська війна.
   
Науково-технічно революція: наукові відкриття, нові галузі наук, високі технології, інтеграція науки і виробництва.
   

 

Географія 11 клас

 

Населення України
Українська держава
Сучасні риси національної економіки України. Сучасні риси національної економіки України
Сучасні риси національної економіки України. Газотранспортна система України
Сучасні риси національної економіки України. Сучасна ферма с. Старий Порицьк
Сучасна економіка України. Види промислового виробництва експортного спрямування.
Сучасна економіка України. Держпідприємство «Антонов» презентувало авіаперевізникам літаки Ан-148 та Ан-158
Сучасна економіка України. Зроблено в Україні. Як Україна переходить на альтернативні джерела енергії
Провідні види сучасної промисловості України. Місце України в глобальних ланцюгах  доданої вартості виробництва та реалізації електронної продукції. Зроблено в Україні. "Електрон "
Провідні види сучасної промисловості України. Зроблено в Україні. "Зеніт" – один із кращих ракетоносіїв світу
Провідні види сучасної промисловості України Завод «Леоні» в Коломиї розширюється
Провідні види сучасної промисловості України. Наша Ряба Ладижин
Провідні види економічної діяльності третинного сектору господарства України. Четверта промислова революція: перспективи для України
Провідні види економічної діяльності третинного сектору господарства України. Міжнародні транспортні коридори на території  України. Як будують міжнародний транспортний коридор Гданськ – Одеса 
Провідні види економічної діяльності третинного сектору господарства України. Мрія чи реальність : швидкісна траса, що поєднає портові міста України та Європи
Провідні види економічної діяльності третинного сектору господарства України. Ресурсний потенціал і перспективи розвитку рекреаційного комплексу в Україні. Буковель Карпаты УКРАИНА / Welcome to Bukovel Ukraine
Місце України на світовому ринку інвестицій і запозичень. Транснаціональні фінансові корпорації (банки, фінансові компанії) в Україні. Історія успіху компанії Nestle
Міжнародний капітал в Україні
Основні цілі стратегії сталого розвитку. Досвід реалізації планів сталого (збалансованого) розвитку в різних країнах та стратегія збалансованого розвитку України.  Україна на шляху до сталого розвитку
Пізнавальне відео про Цілі Сталого Розвитку
TZM-Ukraine 2: Сталий розвиток

 

Хімія 11 клас

 

Сполуки алюмінія

Залізо:фізичні і хімічні властивості.

Сполуки Феруму: оксиди,гідроксиди
Лабораторні досліди №3-4

Основи. Властивості ,застосування гідроксидів Натрію і Кальцію

Солі, їх поширення в природі.Середні та кислі солі.

Поняття про жорсткість води та способи її усунення

Застосування ортофосватів,карбонатів та сілікатів.

Якісні реакції на деякі йони.Лабораторні роботи №3,4,5,6

Генетичні зв'язки між основними класами неорганічних сполук

Практична робота №1 Дослідження якісного складу солей.

Розвізув'яння комбінованих розрахункових задач.

Мініральні добрива. Поняття про кислотні та лужні грунти.

Сучасні сілікатні матеріали.

Роль хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій, та розв'язанні продовольчої,енергетичної,екологічної проблем.

-ІІ-

Зелена" хімія : сучасні завдання перед хімічною наукою та хімічною технологією

 

Біологія 11 клас

Антропічний вплив на атмосферу

Види забруднення, їхні наслідки

Сучасні методи селекції рослин


Завдання та досягнення сучасної селекції

Антропічний вплив на гідросферу

Сучасні методи селекції тварин, мікроорганізмів

Екологічне мислення. Екологічна політика в Україні

Антропічний вплив на біорізноманіття

Концепція сталого розвитку та її значення


Застосування методів генної та клітинної інженерії в сучасній селекції

Антропічне забруднення ґрунтів

Центри різноманітності та походження культурних рослин

Генна інженерія людини

 

Посилання на сайти з дистанційним навчанням:

Платформа ДН "Отримання  знань"

Платформа "Мій клас"

Платформа LearningApps.org 

Платформа ДН "Інформатика Дистосвіта"

Математична платформа "OnlineMSchool"

Освітній проект "НА УРОК"

Освітній проект "Всеосвіта"

Студія онлайн-освіти EdEra

 

Фізкультура